Unikátní fotografie s technikou Canon,
cashback na objektivy až 5 000 Kč.

Nakupte vybrané zrcadlovky a bezzrcadlovky v období 1. 6. 2023 – 31. 1. 2024 a získejte CashBack na vybrané objektivy zakoupené v termínu 1. 6. 2023 – 31. 1. 2024.
(Akce se nevztahuje na nákup objektivu v kitu)

Objektivy RF

RF 70-200mm 2.8L IS USM 3 750 Kč
CASHBACK
RF 70-200 2.8L IS USM
RF 28-70 2L U 5 000 Kč
CASHBACK
RF 28-70 F2L USM
RF 24-70 2.8 L IS U 3 750 Kč
CASHBACK
RF 24-70 F2.8L IS USM
RF 15-35 2.8 L IS U 3 750 Kč
CASHBACK
RF 15-35 F2.8L IS USM
RF 24 1.8 MACRO IS STM 875 Kč
CASHBACK
RF 24 F1.8 MACRO IS STM
RF 50 1.8 STM 500 Kč
CASHBACK
RF 50 F1.8 STM
RF 135 1.8 L IS U 3 750 Kč
CASHBACK
RF 135 F1.8L IS USM
EF 50 1.2L U 2 500 Kč
CASHBACK
EF 50 F1.2L USM
EF 24-70 2.8 L II U 3 750 Kč
CASHBACK
EF 24-70 F2.8L II USM
EF 70-200 2.8 L U IS III 3 750 Kč
CASHBACK
EF 70-200 F2.8L IS III USM

Jak to funguje

Shop

Kupte vybraný fotoaparát Canon od 1. 6. 2023 do 31. 1. 2024

Check

Kupte vybraný objektiv Canon v rozmezí 1. 6. 2023- 31. 1. 2024

Form

Vyplňte formulář
a nahrajte kopie
účtenek

Získejte
své peníze
zpět

Registrace

Vyplňte prosím všechna povinná pole označená "*".

Osobní informace

Musíte vyplnit Vaše jméno a příjmení.
Musíte vyplnit ulici, č.p.
Musíte vyplnit město.
Musíte vyplnit PSČ.
Musíte vyplnit telefonní číslo.
Musíte vyplnit e-mail.
Musíte zadat číslo banky.
Musíte zadat kód banky.

Informace o objektivu (vyplňte pro 1 - 3 objektivy)

Musíte vybrat produkt.
Musíte vyplnit výrobní číslo.

Nahrát doklad o nákupu objektivu:*

NAHRÁT Musíte nahrát doklad o nákupu.
Musíte vybrat produkt.
Musíte vyplnit výrobní číslo.

Nahrát doklad o nákupu objektivu:

NAHRÁT Musíte nahrát doklad o nákupu.
Musíte vybrat produkt.
Musíte vyplnit výrobní číslo.

Nahrát doklad o nákupu objektivu:

NAHRÁT Musíte nahrát doklad o nákupu.

Nahrát doklad o nákupu fotoaparátu:*

NAHRÁT Musíte nahrát doklad o nákupu.
(Pokud je nákup fotoaparátu i objektivu na jednom dokladu, nahrajte jej do obou polí formuláře)

Kompletní pravidla a podmínky akce naleznete níže.

Akce platí u těchto prodejců


Pravidla a podmínky akce Canon Lens Promo

 1. Akce Canon Lens Promo je určena výhradně pro konečné spotřebitele a vztahuje se pouze na uvedené produkty zakoupené v České republice u maloobchodního prodejce uvedeného v přehledu na těchto webových stránkách. Podmínkou akce je zakoupení vybrané digitání bezzrcadlovky/zrcadlovky v době od 1. 6. 2023 do 31. 1. 2024 včetně a následně objektivu v období 1. 6. 2023 - 31. 1. 2024, na který je možný nárokovat CashBack. Na jedno tělo bezzrcadlovky/zrcadlovky je možné získat až 3 CashBacky pro vybrané objektivy a akce NEPLATÍ pro nákup objektivu v kitu.
 2. Provozovatelem akce je společnost Canon CZ s.r.o., Jankovcova 1595, Praha 7. Organizátorem akce je společnost CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8.
 3. Podmínkou účasti je zakoupení vybraného produktu u vybraných prodejců jen v České republice. Akce se nevztahuje na produkty zakoupené ve velkoobchodech, u distributorů a jiných prodejců, než uvedených na www.canon.cz/lens-promo. Všechny produkty akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon. Produkty akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro danou akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky. Všechny produkty akce musí být dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku.
 4. Podmínkou účasti je doložení nákupu produktu originálem dokladu o prodeji. Datum nákupu musí být v období od 1. 6. 2023 do 31. 1. 2024 pro nákup digitální bezzrcadlovky/zrcadlovky a datum nákupu 1. 6. 2023 - 31. 1. 2024 pro nákup objektivu. Produkty zakoupené mimo toto období nebudou do akce zařazeny.
 5. Nárokování Cashbacku za nákup je možné provést nejpozději do 28. 2. 2024 a je možné jej provést pouze pomocí webové stránky www.canon.cz/lens-promo vyplněním formuláře a nahráním kopie platné účtenky. Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud jej účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemá přístup k počítači, měl by se obrátit na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +420 226 203 693. Organizátor a Provozovatel akce nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti. Při registraci Účastník musí vyplnit zcela, pravdivě a úplně registrační formulář na webové stránce www.canon.cz/lens-promo, zejména jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo, vybrat prodejce, vybrat typ produktu, zadat sériové číslo, datum nákupu, nahrát doklad o nákupu a uvést číslo účtu včetně kódu banky, na kterou bude Cashback vyplacen. Doklad o nákupu musí být skenem nebo fotografií daňového dokladu nebo faktury za nákup zboží, na kterém musí být zřetelné tyto údaje: Název prodejce, IČO, DIČ, adresa nebo název prodejny, název zboží, cena, datum prodeje. Pokud nebudou některé údaje čitelné, bude žádost zamítnuta. Účastník bude následně vyzván e-mailem k doplnění chybějících nebo nečitelných údajů. Pokud Účastník nedoplní požadované údaje do konce trvání registrace na akci, bude jeho žádost zamítnuta kvůli neúplnosti registrace a nesplněním pravidel akce, a Účastník tím ztrácí nárok na Cashback. Na pozdější dodání údajů nebude brán zřetel. Provozovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Provozovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.
 6. Platné nároky na Cashback budou vyplaceny do 7 týdnů (49 dnů) od data přijetí nároku. Datem přijetí nároku se rozumí datum registrace při nárokování pomocí webové stránky. CashBack není soudně vymahatelný.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na Cashback zejména z těchto důvodů:
  1. nákup produktu neproběhl v daném termínu,
  2. nárok byl přijat po 28. 2. 2024,
  3. není možné z účtu přečíst nebo ověřit model produktu, prodejce či datum zakoupení,
  4. nárok na Cashback není v souladu s pravidly,
  5. formulář nebyl vyplněn úplně nebo pravdivě,
  6. sériové číslo produktu není platné,
  7. účastník akce nemůže doložit nákup produktu originálem nebo kopií dokladu o nákupu
  8. nákup produktu nebyl realizován u vybraného prodejce.
 8. V případě nárokování Cashbacků pro více než 2 těla bezzrcadlovek či více než 3 FR objektivy, při registraci nároků na stejnou osobu nebo při registraci nároku na stejnou adresu, bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být zaslání částky CashBacku provedena i po lhůtě 7 týdnů od data přijetí nároku.
 9. Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo („Osobní údaje“) společnosti Canon CZ s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 61501484, DIČ: CZ 61501484 („Správce“) za účelem provádění a vyhodnocení Akce a zaslání Cashbacku. Osobní údaje musejí být uchovávány po dobu minimálně 2 let. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Akci.
 10. Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány Správcem prostřednictvím Provozovatele akce, společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Účastník současně může udělit souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Akce nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat
 12. Organizátor i provozovatel akce si vyhrazují právo kdykoli zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto akci bez vzniku jakýchkoli závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění. Dále si vyhrazují právo prověřovat jakékoli nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

V Praze, 28. 5. 2023.

Případné dotazy nebo nesrovnalosti směrujte na organizátora akce:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: cashback@creativedreams.cz